Tower of Hong Kong (Original)
Tower of Hong Kong (Original)
Tower of Hong Kong (Original)
Tower of Hong Kong (Original)

Pen SO

Tower of Hong Kong (Original)

Regular price $2,570 Unit price  per 

Shipping calculated at checkout.

Ink pen drawing

Hong Kong Havoc series

2020

Image:
59.4(h) x 42(w) cm
23.4(h) x 16.5(w) in

Framed:
74(h) x 55(w) cm
29.1(h) x 21.7(w) in

Tower of Hong Kong (Original)
Tower of Hong Kong (Original)